Održan II seminar “Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture”

seminar divcibareProjekat „Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji“ realizuje se u okviru programa “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice”. Ovaj program finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, uz tehničku podršku EPTISA regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu.

U periodu od 25. do 28. avgusta na Divčibarama je održan II seminar u okviru ovog projekta.

Predavači su bili dr Rajko Đurić, prof. dr Marcel Courthiade, dr Marija Aleksandrović, prof. dr Aleksandra Vraneš, Ljuan Koko, Vitomir Mihajlović, Milenka Obradović i Ivana Koprivica.

Ovde možete videti kaako je izgledao nastavni program po danima:

Petak, 26. avgust

–  dr Marcel Courthiade / Ljuan Koko – Značaj jezika i jezička politika. Evropski romski dijalekti. Jezički procesi do standardizacije jezika.

–   dr Marcel Courthiade – predavanje:  Dijalektometrija. Romski dijalekti na Balkanu. Superdijalekti u romskom jeziku.

–   dr Rajko Đurić / Ljuan Koko – predavanje:  Glasovni sistem romskog jezika i glasovne pojave. Prezentativ u romskom.

–   dr Rajko Đurić – predavanje:  Prezentativ u romskom jeziku. Padež i padežna struktura romskog jezika.

–   dr Rajko Đurić / Ljuan Koko – predavanje:  Osvrt na književnost Roma. Savremena književnost Roma.

–   dr Marija Aleksandrović – predavanje:  Morfologija romskog jezika.

–    dr Marija Aleksandrović – predavanje: Morfologija romskog jezika. Vežbe: Promena imenica po padežima.

–    Ljuan Koko / Vitomir Mihajlović – predavanje: Uvođenje nastavnog predmeta ,,Romski jezik sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji”. Diskusija i aktivni rad učesnika

 

Subota, 27. avgust

–  dr Marcel Courthiade – predavanje: Istorija romskog jezika. Migracija Roma iz aspekta lingvistike.

–  dr Marcel Courthiade / Ljuan Koko – predavanje: Savremene migracije i razvoj romskog jezika u Evropi.

–   dr Aleksandra Vraneš / dr Ljiljana Marković  – predavanje: Arhivska građa. Značaj informatike u obrazovanju.

–   dr Ljiljana Bajić / Andrej Kubiček  – predavanje: Nastavni ciljevi: obrazovni, vaspitni, funkcionalni; vaspitnost nastave književnosti

–   dr Marija Aleksandrović / Ivana Koprivica  – predavanje: Glasovne promene u romskom jeziku. Gramatika. Padežni sistem.

–    dr Marija Aleksandrović / Ljuan Koko  – predavanje: Glagolska vremena u romskom jeziku. Standardizacija romskog jezika.

–    dr Marija Aleksandrović / Ljuan Koko – predavanje: Glasovne promene u romskom jeziku.

–   Ljuan Koko/Vitomir Mihajlović – predavanje: Upisna politika Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

 

Nedelja, 28. avgust

–  dr Marcel Courthiade / Ljuan Koko – predavanje: Istorija romskog jezika. Značaj jezika i jezička politika. Udžbenici na romskom jeziku.

–  dr Marija Aleksandrović – predavanje: Gramatika romskog jezika. Vežbe, glagolska vremena

–  Andrej Kubiček / Marina Obradović – predavanje: Sociolingvistikа i sociologijа jezikа.

–  dr Marija Aleksandrović / Ljuan Koko, predavanje: Vežbe i analiza glasovnih pojava u romskom jeziku.

–   Ljuan Koko / Ivana Koprivica  /  Vitomir Mihajlović-  predavanje: Značaj uvođenja romskog jezika u osnovne škole. Afirmativne mere upisa u srednje škole i fakultete

MATERIJAL SA SEMINARA MOŽETE VIDETI OVDE.

Deo atmosfere pogledajte u GALERIJI SLIKA.

Leave a Comment