Organizovan ispit znanja predmeta “Romski jezik sa elementima nacionalne kulture”

jeziciCentar za edukaciju Roma i etničkih zajednica i Romski informacioni centar, u saradnji sa Filološkim fakultetom u Beogradu i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine, organizovali su 24. septembra 2016. godine u zgradi Filolološkog fakulteta ispit znanja predmeta „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“.

Od 56 kandidata, koliko je bilo prijavljeno za polaganje ispita, test je uspešno završilo 47 kandidata.

Listu rezultata možete pogledati ovde.

Projekat „Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji“ realizuju Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica i Romski informativni centar u okviru programa “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih gzulrupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice” koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja uz tehničku podršku EPTISA regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu.

Leave a Comment