Monitoring poseta našem projektu

Programom «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice» koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja uz tehničku podršku EPTISA Regional Office for SEE, planiran je intezivan proces praćenja kvaliteta realizacije projekta odobrenih u okviru Programa.

U skladu sa Monitoring strategijom, druga monitoring poseta našem projektu je bila 25. januara 2017. godine u 10 časova u kancelariji našeg projekta.

Poseti su, pored članova Tima za tehničku podršku, prisustovali i predstavnici/e Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za međunarodnu saradnju, Evropske integracije i projekte i Odeljenja za inspekcijski nadzor.

 

Leave a Comment