Održan sastanak u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Na sastanku održanom 28. aprila 2017. u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prisustvovali su državni sekretar Anamarija Viček, predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine prof. Vitomir Mihajlović, predsednik radne grupe za standardizaciju romskog jezika pri Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine Ljuan Koko i ekspret za oblast obrazovanja stručno-operativnog tima pri Koordinacionom telu za praćanje i implementaciju Strategije Božidar Jovanović.

Tom prilikom  izneto je više predloga za efikasnije rešavanje problema koje romski učenici imaju prilikom izbora nastavnog predmeta „Romski jezik sa elementima nacionalne kulture“, zatim primena afirmativne mere za upis učenika romske nacionalnosti u srednje škole i primena afirmativne mere za upis na visoke škole i na fakultete, status i angažovanje pedagoških asistenata u osnovnim školama.

Ove godine se kroz projektnu aktivnost CEREZa, uz podršku Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, realizuje izdavanje udžbenika za prvi ciklus nastave u osnovnim školama, tako da očekujemo da tokom ove godine Zavod za izdavanje udžbenika (potpisan je ugovor sa Centrom za edukaciju Roma i etničkih zajednica) ponudi Ministarstvu prosvete na odobrenje udžbenike, Slikovnicu za prvi razred, Bukvar za drugi razred, Čitanku 1 za treći razred i Čitanku 2 za četvrti razred osnovne škole, autora dr Rajka Đurića i Ljuan Koka.

To je prvi put da se izdaju udžbenici za romski jezik.

ministarstvo prosvete cerez

Leave a Comment