Monitoring poseta našem projektu

Programom «Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice» koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, … Detaljnije…