Događaji

UVOĐENJE ROMSKOG JEZIKA U OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI – II seminar, Divčibare 25 – 28. avgust

U periodu od 25. do 28. avgusta na Divčibarama je održan II seminar u okviru ovog projekta.

Projekat „Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji“ realizuje se u okviru programa “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice”. Ovaj program finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, uz tehničku podršku EPTISA regionalne kancelarije za Jugoistočnu Evropu.

Pogledajte materijal i prezentacije sa II seminara.

UVOĐENJE ROMSKOG JEZIKA U OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI – I seminar, Divčibare 30.jun – 3.jul

Na Divčibarama je održan je prvi seminar povodom uvođenja romskog jezikaa u osnovne škole u Srbiji. Seminaru je prisustvovalo 40 odabranih kandidata, dok su se kao predavači pojavili dr Rajko Đurić, dr Marija Aleksandrović, prof. dr Aleksandra Vranješ, prof. dr Ljiljana Bajić, Ljuan Koko, Rozalija Ilić, Vitomir Mihajlović, Milenka Obradović, master Andrej Kubiček, Ivana Koprivica.

Pogledajte materijal i prezentacije sa I seminara.

 

SAJAM MANJINSKIH JEZIKA 28-30. V 2015. – Romi predstavili svoj jezik i kulturu

Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu je organizovao od 28. do 30. maja 2015. XV međunarodni naučni skup „Manjinski jezici u obrazovanju i nastavi: izazovi i nove smernice“. Učesnici konferencije razgovarali su o manjinskim jezicima sa različitih aspekata: jezičke politike, višejezičnosti, metodike nastave, jezičkih ideologija, stavova i slično.

Pogledajte izveštaj.

Comments are closed.