O nama

CEREZ – Centar za edukaciju Roma i etničkih zajednica- Beograd

Centri vaš edukacia Romengi thaj etnikake khupatnengi – Beogradi

Borska 7ž Rakovica Beograd

 • Matični broj 17413279
 • PIB 102870615
 • PIC 925068243
 • Europa Aid ID (PADOR) RS-2014-BWG-2304135442
 • Broj računa 205-54239-40
 • Broj deviznog računa 00-708-0003860.8
 • IBAN RS35205007080003860819
 • Komercijalna banka AD Beograd
 • Svetog Save br 14 Beograd
 • Telefon 063 436 520, e-pošta ljuankoka@yahoo.com
 • Zastupnik udruženja Ljuan Koko
 • Predsednik Upravnog odbora Ljuan Koko

U skladu sa odredbama člana 10, 11 i 12 Zakona o udruživanju, na vanrednoj skupštini održanoj 30.08. 2013 godine usvojen je Statut CEREZ-a

Ciljevi: Ostvarivanje, zaštita i unapredjenje važećih zakona u oblasti nacionalnih manjina i zajednica kao i manjinskih grupa.Zaštita romskih statusnih interesa, poboljšanje ličnog standarda, socijalno- ekonomskog položaja. Zaštita ličnog integriteta i ljudskog dostojanstva. Podizanje nivoa obrazovanja i zapošljavanja i angažovanje na usavršavanju- školovanju (SSS, VSS)

Privredna delatnost udruženja je Izdavaštvo.

Organi udruženja su Skupština (Seada Ajvazović) Upravni (Koko Ljuan) i Nadzorni (Mustafa Bećiri) organ.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva koji su utvrđeni ovim statutom.

strat-plan

Comments are closed.