Projekti

  • UVOĐENJE ROMSKOG JEZIKA SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE U OSNOVNE ŠKOLE U SRBIJI

Projekat „Uvođenje romskog jezika u osnovne škole u Srbiji“ ima za cilj da poboljša i razvije obrazovne programe za izgradnju kapaciteta dece i mladih zainteresovanih za oblast očuvanja i realizovanja nastave romskog jezika sa elementima nacionalne kulture.

Projekat ima za cilj da osnaži, edukuje i omogući sticanje sertifikata za nastavnike predmeta Romski jezik są elementima nacionalne kulture, kao i da omogući da se polaznici zaposle u školama u kojima postoje uslovi da se realizuje nastava predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Uvođenje izbornog predmeta Romski jezik sa elementima nacionalne kulture će se realizovati u školama u kojima se nastava sprovodi na srpskom jeziku ili jeziku druge nacionalne manjine u Srbiji, dok će polaznici izbornog predmeta biti učenici romske nacionalnosti i svi drugi zainteresovani učenici.

Planirano je da se pre realizacije nastavnog programa u osnovnim školama organizuju seminari za mlade Rome i Romkinje, koji žele da se angažuju kao nastavnici izbornog predmeta. Učesnici/ce seminara će slušati predavanja o istoriji i gramatici romskog jezika, istoriji i kulturi Roma, kao i predavanja iz pedagogije, metodike i praktične nastave i razrade plana i programa za Romski jezik sa elementima nacionalne kulture.

Comments are closed.